Conferentie

Ballastwater Management & Biofouling Conferentie (MABB 2014)

De Internationale Conferentie “Advanced Technologies for Management of Ballast Water and Biofouling” (MABB 2014) wordt gehouden van 4-7 maart 2014 in India. Tijdens deze conferentie zullen aan de hand van recent onderzoek de laatste trends bediscussieerd worden over deze twee specifieke, maar onderling nauw verbonden topics. Dr. Klaas Kaag en Dr. Sanjeevi Rajagopal van IMARES Wageningen UR zijn beiden lid van de Technische Commissie voor deze conferentie.

Organisator Wageningen Marine Research
Datum

di 4 maart 2014 tot vr 7 maart 2014

Locatie Chennai, India

Onderzoekers, gebruikers en beleidsmakers op het gebied van ballastwater, marine bioinvasies, biofilms en biofouling hebben de mogelijkheid om met de nieuwste inzichten met elkaar te debatteren. Deze conferentie biedt echter ook een uitstekend platform voor nieuwe zakelijke ideeën en professionele ontwikkelingen.

Bioinvasie

De verspreiding van invasieve soorten is wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor veel ecosystemen en wordt vooral toegeschreven aan het ballastwater dat gebruikt wordt om zeeschepen te stabiliseren. Het op zee lozen van ballastwater veroorzaakt verspreiding van virussen, bacteriën, microben, kleine ongewervelde dieren, eieren, cysten en larven van verschillende soorten in nieuwe leefgebieden .

Ballastwater

De enorme en voortdurende toename van de handel over zee heeft het probleem vergroot en de gevolgen zijn in veel gebieden van de wereld zeer ernstig. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft daarom preventieve maatregelen geïnitieerd die er voor moeten zorgen dat alle biologische organismen, die potentieel in een nieuwe leefgebied kunnen binnendringen en zich daarin vermenigvuldigen, uit het ballastwater verwijderd worden.

Biofouling

Koelwatersysteem van energiecentrales langs de kust, afgemeerde oceanografische instrumenten, scheepsrompen, aquacultuur systemen en soortgelijke structuren in het mariene milieu veroorzaken een ander probleem - biofouling. Door aangroei van de romp van zeeschepen worden ook soorten versleept. Biofouling is een probleem bij alle maritieme activiteiten waarbij materialen aan zeewater blootstaan.