Ballastwater-behandelingssystemen testen bij NIOZ

NIOZ werkt samen met autoriteiten bij de uitvoering van tests met complete BWBS om te komen tot een typegoedkeuring (Type Approval).

De afgelopen jaren heeft NIOZ met een aantal internationale autoriteiten samengewerkt (Duitsland, Engeland, Griekenland en Nederland) bij de uitvoering van tests met complete BWBS om te komen tot een typegoedkeuring (Type Approval).

ยป Lees meer: overzicht van het testprotocol (pdf)