Nieuws

IMARES bouwt unieke testfaciliteit voor ballastwater managementsystemen

Gepubliceerd op
3 juni 2013

Vanaf juli 2013 heeft IMARES Wageningen UR de beschikking over een unieke ballastwater testfaciliteit om ballastwater management systemen (BWMS) te testen bij verschillende gecontroleerde omstandigheden. Zo kan bepaald worden onder welke uiterste omstandigheden de systemen nog net wel of niet meer werkzaam zijn om het ballastwater van schepen te zuiveren van levende organismen.

Met vrachtschepen gaan elk jaar miljarden tonnen ballastwater rond de wereld, waardoor organismen, zoals plankton, mosselen, krabben en kwallen meereizen als verstekelingen. Met deze nieuwe ballastwater testfaciliteit levert IMARES Wageningen UR een belangrijke bijdrage aan de reductie van ongewenste organismen in de kustgebieden.

Bouw nieuwe ballastwater testfaciliteit

Eind mei is de bouw van de nieuwe ballastwater testfaciliteit van IMARES aan de Spoorweghaven in Den Helder begonnen. De eerste proef met deze nieuwe faciliteit staat in juli gepland voor het Franse bedrijf Bio-UV.

Testen en beoordelen volgens richtlijnen

Met de faciliteit biedt IMARES producenten van ballastwater managementsystemen een compleet pakket van onderzoek voor het testen en beoordelen van hun systemen. De beoordeling wordt gedaan in het kader van de certificering, volgens de richtlijnen van International Maritime Organization (IMO) en de richtlijnen "Environmental Technology Verification (ETV)" van de US Coast Gard. IMARES is ook in staat lab- en pilottesten uit voeren voor prototypen van ballastwater managementsystemen.

Specificaties ballastwater testfaciliteit

De nieuwe testfaciliteit bestaat uit 1 voorraadtank van 730 kubieke meter, waarin een speciale combinatie van organismen, sediment en waterkenmerken (zoet en brak, UV-transmissie) kan worden bereid op een gecontroleerde manier. Daarnaast zijn er twee testtanks van ieder 260 kubieke meter.

Op deze manier kunnen ballastwater managementsystemen niet alleen getest worden voor certificering, maar kunnen ook de grenzen van de werkzaamheid bepaald worden. Hiermee gaat IMARES verder dan de huidige regelgeving vereist.

Omdat de tanks in de openlucht staan, worden ook 's winters proeven gedaan. Zo kunnen ook de uiterste temperaturen worden bepaald waarbij de systemen nog werkzaam zijn. Dit is van belang omdat scheepvaart ’s winters niet stilligt en schepen tegenwoordig steeds vaker dicht langs de noordpool varen omdat de ijskap steeds verder smelt.

Wat doet ballastwater?

Schepen laden ballastwater in om bij verschillende lading in balans te blijven. Samen met het ballastwater worden ook niet-inheemse soorten over de hele wereld vervoerd. Lozing van ballastwater kan leiden tot lokale verstoringen van ecosystemen langs de kust. International Maritime Organization (IMO) heeft een verplicht kader voor het beheer van ballastwater aan boord van schepen.

Bij aankomst in de haven kunnen exotische planten en dieren leiden tot ernstige schade aan zowel de lokale ecosysteem als de economie. Hierdoor zijn kustgebieden bijzonder kwetsbaar. Toegepast onderzoek door IMARES Wageningen UR, levert een belangrijke bijdrage aan de aanpak van dit probleem.